Al Quran.

Tujuan Al-Quran diturunkan adalah kerana kandungannya memberi ilmu dan mesej, menjadi sumber hidayah dan penerana hati untuk seluruh manusia, rujukan dari Allah SWT yang mudah untuk difahami dan diamalkan. Sebagai petunjuk, rahmat dan memberi khabar gembira kepada kaum mukmnin.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kejalan yang betul, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. (Ayat 9 Surah 17 Al-Isra')

Inilah kitab yang Kami turunkan kepadamu dengan keberkatan, untuk mereka perhatikan ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal mengambil iktibar. (Ayat 29 Surah 38 Sod)


No comments:

Post a Comment